10/08/2022

Cần đẩy sớm lộ trình tham gia Công ước quốc tế về kiểm soát nước dằn tàu

Các chuyên gia cho rằng, nên đẩy sớm lộ trình trong việc gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu.

Gia nhập Công ước BWM để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người

Tại hội thảo lấy ý kiến về việc đề xuất gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004 (Công ước BWM) ngày 5/8 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam nên sớm xúc tiến việc tham gia Công ước.