STT

Tên công ty

Giám đốc

Địa chỉ

1

Cty TNHH Hoàng Đạt

Bùi Thanh Bản

85 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng - HP

2

Cty TNHH Hoàng Phương

Trần Văn Tề

1C Minh Khai, Hồng Bàng – HP

3

Cty TNHH Phúc Hải

Đỗ Xuân Tiến

96 Đường bao Trần Hưng Đạo, Hải An – HP

4

Cty TNHH Phương Nam

Trần Văn Tít

An Thắng, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

5

Cty TNHH Đức Sơn

Trần Văn Sơn

An Bình, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

6

Cty TNHH Tiến Thành

Trần Văn Bốn

Xóm Bấc, An Lư,Thuỷ Nguyên – HP

7

Cty TNHH Tuấn Thành

Lê Văn Tiến

An Thắng, An Lứ, Thuỷ Nguyên – HP

8

Cty CP vận tải An Trung

Trần Văn Xuyến

An Thắng, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

9

Cty TNHH Thành Bình

Trần Văn Miến

An Hồ, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

10

Cty TNHH Hoàng Trung

Nguyễn Văn Can

126 Chươnng Dương, Q1 TP HCM

11

Cty TNHH Hoàng Linh

Hoàng Văn Oanh

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

12

Cty CP PT toàn cầu

Trần Văn Quang

An Thắng,An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

13

Cty CPVT TB Trường Phát

Bùi Văn Thơ

Thuỷ An,An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

14

Cty TNHH Hưng Phát

Bùi Văn Tiến

Thuỷ An, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

15

Cty TNHH Hải Thành

Trịnh Thành Chung

Thuỷ An, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

16

Cty TNHH- TM Phú Sơn

Phạm Văn Trường

Thuỷ An, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

17

Cty TNHH Hải Long

Trần Thị Hường

An Bình, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

18

Cty TNHH Đức Phát

Trần Văn En

Thuỷ An, An Lư, Thuỷ Nguyên - HP

19

Cty CPPTCNTT Nam Sơn

Trần Văn Sáng

Số 2 Đà Nẵng- Núi Đèo, Thuỷ Nguyên – HP

20

Cty TNHH VT Thành Trung

Hoàng Văn Bản

81 Bạch Đằng, Núi Đèo, Thuỷ Nguyên – HP

21

Cty TNHH Phú An

Trần Văn Nho

An Lợi, An Lư,Thuỷ Nguyên – HP

22

Cty TNHH Thành Phát

Nguyễn Văn Hùng

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

23

Cty TNHH Hoàng Sơn

Trần Văn Sơn

Số 2 Đà Nẵng- Núi Đèo, Thuỷ Nguyên – HP

24

Cty TNHH Hồng Dương

Trần Văn Mận

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

25

Cty TNHH Hoàng Gia

Hoàng Văn Tùn

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

26

Cty TNHH Thành Phong

Trần Văn Chấp

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

27

Cty CPĐT&PT Hải Nam

Trần Văn Nam

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

28

Cty TNHH Bến Thành

Phạm Văn Thanh

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

29

Cty TNHH Minh Đạt

Phạm Minh Tiến

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

30

Cty CP Đoàn Thắng

Lê Thị Huệ

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

31

Cty TNHH Trường An Phú

Trần Thị Hà

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

32

Cty TNHH Phú Đạt

Phạm Văn Hoạ

Đống Đa, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

33

DN TN Thành Luân

Phạm Văn Cộ

Đống Đa, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

34

Cty TNHH Trần Thắng

Trần Văn Phóng

Đống Đa, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

35

Cty TNHH Hoàng Minh

Trần Văn Điều

An Tiên, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

36

Cty TNHH Phú Long

Trần Văn Hăng

An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

37

Cty TNHH Phú Lâm

Bùi Văn Khôi

An Bình,An Lư, Thuỷ Nguyên – HP

38

Cty TNHH Hưng Thịnh

Trần Văn Cước

An Bình, An Lư, Thuỷ Nguyên -HP

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19426166
    • Online: 71