Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Chỉ thị số 14/2008/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải 14/2008/CT-BGTVT 22/12/2008 Chỉ thị Chỉ thị số 14/2008/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 158/2008/QĐ-Ttg ngày 02/12/2008 Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 158/2008/QĐ-Ttg 02/12/2008 Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 158/2008/QĐ-Ttg ngày 02/12/2008 Phê duyệt...
Thông tư liên tịch của Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và môi trường số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tôi phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT 06/02/2009 Thông tư Thông tư liên tịch của Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và môi trường số 02/2009/TTLT...
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Nghị định Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi...
Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường 114/2006/TTLT-BTC-TNMT 29/12/2006 Thông tư Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường số 114/2006/...
Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 117/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Nghị định Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về Xử lý vi phạm pháp luật trong...
Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ GTVT Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 09/2010/TT-BGTVT 06/04/2010 Thông tư Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ GTVT Quy định về bảo vệ môi...
Thông tư 13/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành Giao thông vận tải sủ dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 13/2010/TT-BGTVT 07/06/2010 Thông tư Thông tư 13/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong...
Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghẹ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 21/2010/TT-BTTTT 09/08/2010 Thông tư Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng biển ven bờ và hải đảo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2011 34/2010/TT-BTNMT 14/12/2010 Thông tư Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4393829
    • Online: 128