CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
V/v góp ý dự thảo quy trình kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 2799/CHHVN-KHCNMT 12/07/2017 Dự thảo văn bản
V/v Lấy ý kiến về Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn kỹ thuật về bố trí phao báo hiệu hàng hải" 2723/CHHVN-KHCNMT 07/07/2017 Dự thảo văn bản
QĐ về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 1473/QĐ-BGTVT 23/05/2017 Quyết định
Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu 18/2017/TT-BGTVT 01/06/2017 Thông tư
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu 18/2017/TT-BGTVT 01/06/2017 Thông tư
V/v Góp ý dự thảo chương trình khung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển 2364/CHHVN-VTDVHH 16/06/2017 Dự thảo văn bản
QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ số 4252/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2017 1697/QĐ-BGTVT 14/06/2017 Quyết định
TT hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên 38/2017/TT-BTC 16/06/2017 Thông tư
V/v Tham gia ý kiến đối với các quyết định của Bộ Giao thông vận tải về công tác nhân sự 2355/CHHVN-TCCB 16/06/2017 Dự thảo văn bản
QĐ công bố danh mục các dự án khuyến khích thực hiện nạo vét kết cấu hạ tầng hàng hải kết hợp tận thu sản phẩm 948/QĐ-BGTVT 01/05/2014 Quyết định

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3584499
    • Online: 128