STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
91 Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 3
92 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Đăng ký tàu biển 3
93 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đổi với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) Đăng ký tàu biển 3
94 Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I Đăng ký tàu biển 3
95 Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn Cảng cạn 2
96 Công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng cạn Cảng cạn 2
97 Đổi tên cảng cạn Cảng cạn 2
98 Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Cảng cạn 2
99 Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Cảng cạn 2
100 Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Cảng biển và luồng hàng hải
101 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định qua biên giới Cảng biển và luồng hàng hải 3
102 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến Cảng biển và luồng hàng hải 3
103 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh Cảng biển và luồng hàng hải 3
104 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc Cảng biển và luồng hàng hải 3
105 Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn Cảng biển và luồng hàng hải 2

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4562658
    • Online: 83