STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
76 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
77 Công bố thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
78 Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
79 Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
80 Cấp lại Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
81 Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu hóa chất hoặc khí ga hóa lỏng (GCNHLN Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
82 Chấp thuận đặt tên tàu biển Đăng ký tàu biển 2
83 Đăng ký tàu biển không thời hạn Đăng ký tàu biển 3
84 Đăng ký tàu biển có thời hạn Đăng ký tàu biển 3
85 Đăng ký tàu biển tạm thời Đăng ký tàu biển 3
86 Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam Đăng ký tàu biển 2
87 Đăng ký tàu biển đang đóng Đăng ký tàu biển 3
88 Đăng ký tàu biển loại nhỏ Đăng ký tàu biển 3
89 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 3
90 Xóa đăng ký Đăng ký tàu biển 3

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4563535
    • Online: 159