CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
61 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
62 Công bố thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
63 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
64 Công bố thông báo hàng hải về việc thay đổi đặc tính, tạm ngừng, phục hồi, chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
65 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
66 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
67 Công bố thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
68 Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
69 Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
70 Cấp lại Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
71 Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu hóa chất hoặc khí ga hóa lỏng (GCNHLN Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
72 Chấp thuận đặt tên tàu biển Đăng ký tàu biển 2
73 Đăng ký tàu biển không thời hạn Đăng ký tàu biển 3
74 Đăng ký tàu biển có thời hạn Đăng ký tàu biển 3
75 Đăng ký tàu biển tạm thời Đăng ký tàu biển 3

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3698063
    • Online: 107