CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
17 Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
18 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
19 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
20 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
21 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
22 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải 4
23 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
24 Giao tuyến dẫn tàu Hoa tiêu hàng hải 2
25 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
26 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
27 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
28 Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải 2
29 Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2
30 Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải 2

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3698038
    • Online: 118