STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
16 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký Lĩnh vực khác 2
17 Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển 2
18 Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển Phá dỡ tàu biển 2
19 Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động Phá dỡ tàu biển 2
20 Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động Phá dỡ tàu biển
21 Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh 2
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh 2
24 Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài Đăng ký kinh doanh 2
25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
26 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
27 Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
28 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
29 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
30 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :5038885
    • Online: 70