CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

17/02/2019

Ngày 09/01/2019, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số CLC.4/Circ.7 về việc Tổng thư ký thông báo về Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại ô nhiễm dầu, 1969 do Jordan là thành viên được tuyên bố bãi ước kể từ ngày 08/01/2020.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3586793
    • Online: 134