01/12/2019

Ngày 30/11, tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng đã họp khẩn với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết, khắc phục sự cố tai nạn chìm tàu Nordana Sophie, mang cờ quốc tịch Thái Lan xảy ra trong vùng nước cảng biển Hà Tĩnh. Tham dự họp, có ông Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh; Lãnh đạo các cơ quan, sở ban ngành tỉnh Hà Tĩnh (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND xã Kỳ Anh); Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục Hàng hải Việt Nam (An toàn - An ninh hàng hải, Pháp chế); Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh; Đại diện chủ tàu, đại lý, bảo hiểm P&I và Công ty xử lý ô nhiễm môi trường SOS. Tại cuộc họp thứ nhất về vấn đề môi trườngsau sự cố tai nạn tàu chìm Nordana Sophie, mang cờ quốc tịch Thái Lan xảy ra trong vùng nước cảng biển Hà Tĩnh, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhận được chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành để xử lý ứng cứu sự cố tràn dầu do tai nạn chìm tàu Nordana Sophie. Theo đó, các đại biểu tham dự đã trao đổi, đề xuất kiến nghị nội dung liên quan đến công tác giải quyết, khắc phục sự cố chìm tàu Nordana Sophie và thống nhất tập trung xử lý một số vấn đề bức thiết như: Huy động lực lượng các cơ quan, đơn vị vận chuyển dụng cụ, thiết bị, ứng trực, kịp thời tiến hành thu gom xử lý dầu tràn phát sinh tại khu vực bờ biển và khu vực lân cận (nếu có); Kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản và có biện pháp ngăn chặn kịp thời; Yêu cầu đại diện chủ tàu, thuyền trưởng xác nhận chính xác số lượng dầu còn trong két, lượng dầu la canh và xác nhận các nội dung công việc nhằm khắc phục thiệt hại gây ra đối với vùng biển tỉnh Hà tĩnh, bao gồm chi trả toàn bộ các chi phí liên quan (nếu có) trong việc xử lý ứng cứu sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường. Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan Tại cuộc họp thứ hai do Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng chủ trì, liên quan đến các biện pháp kịp thời xử lý đối với sự cố tàu chìm Nordana Sophie, mang cờ quốc tịch Thái Lan xảy ra trong vùng nước cảng biển Hà Tĩnh, đồng chí Phó Cục trưởng chỉ đạo, cần tập trung triển khai 05 nhiệm vụ chính như sau: Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh khẩn trương tổng hợp toàn bộ vụ việc, cập nhật các thông tin, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam về diễn biến vụ việc, các lực lượng đã tham gia phối hợp. Qua công tác báo cáo ban đầu của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Cục Hàng hải Việt Nam ghi nhận các nỗ lực và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị tham gia ứng cứu, cứu nạn kịp thời 18 thuyền viên của tàu Nordana Sophie, ghi nhận những nỗ lực của 02 đơn vị tàu lai của Công ty TNHH Gang thép Fomosa Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thiên Tài trong việc cứu nạn thành công các thuyền viên nêu trên. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đề xuất, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét có hình thức khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền kịp thời khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích. Về nhiệm vụ ứng cứu tràn dầu, yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xử lý ứng phó sự cố tràn dầu do tai nạn nêu trên gây ra. Để thuận lợi cho công tác điều tiết giao thông và xử lý sự cố ô nhiễm môi trường, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục có văn bản đề nghị Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải khẩn trương tiến hành khảo sát, rà quét (nếu cần) để xác định vị trí chính xác của tàu bị chìm, có hướng dẫn, thông báo chi tiết cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực bảo đảm an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đối với việc điều tra tai nạn, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải theo quy định, đề xuất bổ sung các thành viên các phòng chuyên môn của Cục hoặc Cảng vụ Hàng hải khác nếu thấy cần thiết. Lưu ý, tàu bị tai nạn mang quốc tịch và thuyền viên nước ngoài nên giao Phòng An toàn - An ninh hàng hải, Pháp chế và Hợp tác quốc tế phối hợp để thông báo thông tin kịp thời đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và chính quyền hàng hải có tàu mang cờ và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
Liên quan đến trục vớt tài sản chìm đắm, trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm do vụ tai nạn tàu chìm trên gây ra đối với an toàn hàng hải và môi trường để xác định cấp độ nguy hiểm do tàu chìm gây ra, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh yêu cầu chủ tàu có trách nhiệm lập, tổ chức thực hiện phương án trục vớt theo quy định của pháp luật, bảo đảm khả thi, an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, đề nghị Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh trong việc bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, duy trì trật tự trị an tại khu vực tàu đắm.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng biểu dương thuyền viên tàu lai Chiều cùng ngày, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng đã đến thăm động viên và biểu dương các thuyền viên tàu lai của Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thiên Tài không ngại khó khăn, nguy hiểm tham gia cứu nạn 18 thuyền viên tàu Nordana Sophie, mang cờ quốc tịch Thái Lan và đưa vào bờ an toàn./. Phòng Pháp chế

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4563252
    • Online: 69