CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

23/05/2020

Ngày 18/5, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Ân Định - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

Đại hội đã nghe báo cáo Chính trị, báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian góp ý và thảo luận sôi nổi, bổ sung nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua, phân tích nguyên nhân, ưu khuyết điểm, rút ra kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ân Định - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế; đánh giá cao tính nghiêm túc những đóng góp vào các văn kiện cấp trên; định hướng một số hoạt động của Đảng bộ trong thời gian tới; đề nghị BCH Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc để đưa vào Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ. 

Đồng chí Nguyễn Ân Định - UVBCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ đảng viên; làm tốt công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; coi trọng và thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát…

Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí vừa bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, vừa có tính kế thừa và đổi mới, đáp ứng được yêu cầu đề ra; Ban chấp hành Đảng bộ họp phiên thứ nhất bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư; UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đảm bảo tiêu chuẩn, sơ lượng theo phân bổ của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam.

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng, của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế kêu gọi toàn thể đảng viên nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn và thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025/.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3586787
    • Online: 130