CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

01/03/2019

Ngày 08/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1/Circ.75 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Bồ Đào Nha bắt đầu từ ngày 08/4/2019. Hiện tại, có 83 quốc gia thành viên Công ước, chiếm 95,95% Tổng dung tích đôi tàu thương mại thế giới.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3586537
    • Online: 132