CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

17/02/2019

Ngày 03/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số STCW-F1/Circ.21 về việc Tổng thư ký thông báo Công ước quốc tế về huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên tàu cá STCW-F, 1995 có hiệu lực từ ngày 24/3/2019 đối với Hà Lan và một phần lãnh thổ Châu Âu của Hà Lan.Hiện tại, có 26 quốc gia thành viên của Công ước STCW-F 1995 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3585030
    • Online: 258