CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

15/02/2019

Ngày 16/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PAL.4/Circ.31 về việc thông báo Nghị định thư 2002 của Công ước quốc tế Athens về vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển, 1974 sẽ có hiệu lực đối với Liên ban Nga bắt đầu từ ngày 16/4/2019. Hiện tại, có 29 Quốc gia là thành viên của Nghị định thư.
Ngày 25/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PAL.2/Circ.29 về việc thông báo Nghị định thư 2002 của Công ước quốc tế Athens về vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển, 1974 sẽ có hiệu lực đối với Ả Rập Xê Út bắt đầu từ ngày 25/4/2019. Hiện tại, có 18 Quốc gia thành viên của Nghị định thư.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3585454
    • Online: 140