29/11/2019

Chiều 28/11, tại Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã chủ trì họp nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ bảo vệ môi trường "Xây dựng đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam" do Thạc sĩ Trần Thị Tú Anh - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Môi trường làm Chủ nhiệm nhiệm vụ.
  Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng chủ trì cuộc họp nghiệm thu cấp cơ sở   Tại cuộc họp, bà Trần Thị Tú Anh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình nghiên cứu nhiệm vụ bảo vệ môi trường "Xây dựng đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam". Trên cơ sở đó, các Ủy viên trong Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và đại diện một số phòng chuyên môn của Cục Hàng hải Việt Nam đã đưa ra nhận xét, góp ý; đồng thời, thực hiện đánh giá về nội dung, chất lượng Đề án. Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thị Tú Anh trình bày báo cáo tóm tắt   Phát biểu tại cuộc họp nghiệm thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ bảo vệ môi trường "Xây dựng đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam" do Thạc sỹ Trần Thị Tú Anh làm Chủ nhiệm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Cục trưởng cũng yêu cầu Chủ nhiệm nhiệm vụ, căn cứ các ý kiến tại Biên bản của Hội đồng, tiếp thu, hoàn thiện nội dung Đề án trước khi tổ chức bảo vệ, đánh giá cấp Bộ.
  Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu cấp cơ sở tại Cục Hàng hải Việt Nam   Việc nghiên cứu và áp dụng mô hình phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh" thân thiện với môi trường được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đã cho phép triển khai "Xây dựng Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam" nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách để kiểm soát hiệu quả hơn các nguồn tác động; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khí thải nhà kính; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khai thác cảng biển tại Việt Nam. Trong bối cảnh quốc gia hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc triển khai thực hiện Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Đề án cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất xây dựng và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật; thúc đẩy và xây dựng ý thức pháp luật về bảo vệ môi trường biển./.   Văn phòng Cục

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4395376
    • Online: 86