CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Ngày ban hành: 
22/12/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
22/12/2017
Số hiệu: 
2072/QĐ-TTg
Người ký: 
Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3586505
    • Online: 147