CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Ngày ban hành: 
19/12/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/02/2018
Số hiệu: 
41/2017/TT-BTTTT
Người ký: 
Bộ trưởng Bộ Thong tin và Truyền thông

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3586306
    • Online: 398