CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Ngày ban hành: 
03/01/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
03/01/2018
Số hiệu: 
05/QĐ-CHHVN
Người ký: 
Nguyễn Xuân Sang
Tài liệu đính kèm: 

Công nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3586567
    • Online: 138