CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort descending
61 Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (VinaTrans) 20/09/2017 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
62 Tổng kho xăng dầu Nhà Bè 15/09/2017 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
63 Công ty TNHH Cảng Hải An 01/01/2017 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
64 Công ty CP Cảng Quảng Bình 01/10/2017 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
65 Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào 01/09/2017 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
66 Công ty Cổ phần xăng Dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế 01/01/2017 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
67 Công ty Cổ phần cảng Chân Mây 01/01/2017 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
68 Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào 01/09/2017 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
69 Công ty TNHH Thiên Tài 01/09/2017 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
70 Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao - Cảng TRANSVINA 01/01/2017 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
71 Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải 01/01/2017 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
72 Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 24/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
73 Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ - Tàu Lai 24/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
74 Công ty TNHH Đại Sơn 21/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
75 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng 21/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2950662
    • Online: 99