STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort ascending
16 Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
17 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
18 Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
19 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
20 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
21 Công ty TNHH Biển Tín 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
22 Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
23 Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực V 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
24 Công ty Hoa tiêu Tân Cảng 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
25 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI 01/05/2020 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
26 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VII 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
27 Công ty CP cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
28 Công ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
29 Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
30 Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4951121
    • Online: 72