CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort descending
16 Công ty TNHH Biển Tín 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
17 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
18 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
19 Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam 01/01/2019 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
20 Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
21 Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
22 Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
23 Công ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
24 Công ty CP cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
25 Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực V 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
26 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI 01/05/2020 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
27 Công ty Hoa tiêu Tân Cảng 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
28 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VII 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
29 Công ty CP Cảng Hải Phòng 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
30 Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2874766
    • Online: 104