CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Hướng dẫn hợp nhất cho nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ tiếp nhận tại cảng liên quan đến Công ước MARPOL

Thông tri số MEPC.1/Circ.834 ngày 15/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Hướng dẫn hợp nhất cho nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ tiếp nhận tại cảng"

Thống nhất giải thích cho Quy tắc Phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG 1972) và các sửa đổi

Thông tri số MSC.1/Circ.1260/Rev.1 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất giải thích cho Qui tắc Phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG 1972) và các sửa đổi"

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2950816
    • Online: 91