STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort ascending
1 Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Hải phòng 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
2 Công ty TNHH Cosco Shipping Lines Việt Nam (COSCO) 01/08/2020 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
3 Công ty Xăng dầu khu vực III- TNHH MTV 01/01/2020 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
4 Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin 01/01/2020 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
5 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 26/05/2020 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
6 Cảng tổng hợp Nam Vân Phong 24/02/2020 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
7 Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI 01/05/2020 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
8 Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam 11/02/2020 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
9 Công ty TNHH Yangming Việt Nam (YANGMING) 15/03/2019 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
10 Công ty Cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
11 Công ty CP Cảng Cam Ranh 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
12 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
13 Công ty CP SSV 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
14 Công ty CP cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
15 Công ty CP Gemadept Dung Quất 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 4950785
    • Online: 107