Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
2590676
Đang online
1108
HIỆP HỘI
Hiệp hội chủ tàu địa phương (30/05/2011)

 Danh sách Hiệp hội VTB Thái Bình: Hiệp hội VTB ALC1 Thái Thụy; Hội VTB Diêm Điền; Hội BLC Thái Thụy

STT

Ten DN

Dia chi

Giam Doc

Tel

 

1

Công ty cổ phần VTB Sông Diêm Điền

Xí nghiệp vân tải biển Sông Diêm, khu 2, thị trấn Diêm Điền - thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Anh

853269

 

2

Công ty cổ phần Thương Mại VTB Trường Lộc

Xí nghiệp vân tải biển Sông Diêm, khu 2, thị trấn Diêm Điền - thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Trường

853269

3

Công ty TNHH Quang Phương

Số 120, Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trịnh Quang Hội

853279

4

Công ty cổ phần VTB Đại Dương

Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Văn Khoa

713425

5

Công ty cổ phần VTB Hải Đạt

Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trịnh Quốc Đạt

853353

6

Công ty TNHH Vận tải Hồng Phước

Số 52, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Đức Hồng

853271

7

Công ty TNHH dịch vụVTB Phú Hải

Số 104, Khu 5, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Mạnh Hùng

853034

8

Công ty Cổ phần VTB Phú Lộc

Số 24B, Khu 5, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Thị Hường

853034

9

Công ty CP Dịch vụ Thương Mại VTB MR

304/ 39B Thuỵ Hà - Thái Thuỵ - Thái Bình

Đặng Vũ Trường

710488

10

Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà

Số 132, Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Tô Văn Thọ

713464

11

Công ty cổ phần VTB Đại Hưng

Số 132, Khu 6, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Văn Thân

712520

12

Doanh nghiệp tư nhân  Ngọc Mai

Số 132, Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trần Tuyết Mai

   0912.475319

13

Công ty TNHH vận tải biển Đông Phú

Số 205, Khu 8 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hà Văn Đông

853753

14

XN VTB Thái Thuỵ

Số 205, Khu 8 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Buốt

853265

15

Công ty thương mại dịch vụ Bình Dương

Số 12B, Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Uông Sỹ Dũng

853334

16

Công ty cổ phần VTB Thành An

Số nhà 57 , khu 8 , thị trấn Diêm Điền -Thái Thuỵ -T/Bình

Lê Xuân Tiến

853419

17

Công ty thương mại dịch vụ Long Thành

Số 110, Khu 5, thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Đại Thành

853331

18

Công ty cổ phần VTB Trường Xuân

Số 219 ,Khu 8 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Vũ Đức Then

853597

19

Công ty cổ phần Dich vụ  Huy Hiếu

Số 56,đường 218  , xã Thuỵ hà  - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đỗ Sỹ Lâm

( Huy )

753119

 

20

Công ty TNHH thương mại Thịnh Long

Số 31, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Sơn

853345

21

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VTB Thanh Thịnh

Số 27, Khu 4 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Duy Thanh

853872

22

Cng ty TNHH An Giang

Số 06 ( nhà bà Hương ) đường 218 , xã Thuỵ Hà , Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Đỗ Đức Giang

 

853387

23

Công ty TNHH VTB và Thương Mại Trường Hải

Số 71( nhà ông Quy ) Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Vũ Đình Trường

 

713441

24

Công ty cổ phần D/ vụ VTB Trung Thắng

Số 299 , Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Văn Thuần

710486

25

Công ty cổ phần VTB Vương Thanh Vinh

Số 31, Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Thanh

853030

26

Công ty TNHH vận tải biển Thiên Trang

Số 249, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Thị Lan

711169

27

Công ty cổ phần VTB Quang Huy

Số 225, Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đỗ Sỹ Kiệm

853004

28

Công ty TNHH T/ Mại d/ Vụ vận tải Xuân Hoà

Số 223 ( nhà ông Hoà ) Khu 1 , thị trấn Diêm Điền -Thái Thuỵ -T/ Bình

Trần Thị Hường

853395

29

Công ty TNHH VTB & TM  Trường Huân

Số 200, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đồng Công Trường

710464

30

Công ty TNHH Hải Thành

Số 244, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Phạm Viết Cường

853077

0904

377425

31

Công ty TNHH vận tải biển Hồng Ân

Số 103, Khu 3 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Phạm Thế Sự

853996

32

Công ty cổ phần VTB Quý Sang

Số 118, Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Báu

711195

33

Công ty TNHH dịch vụ VTB Hải Vân

Số 148, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Nhung

853403

34

Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại An Phú Khang

Số 175, Khu 1 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Công Khoa

753113

35

Công ty TNHH dịch vụ VTB Tự Thành

Số 245, Khu 4 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Ngọc Hải

853839

36

Công ty CP VTB Lê Hoàng

 Khu 2 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Bân

713279

37

Công ty CP VTB Hoàng Hiệp

Số 120, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Hiệp

853512

38

Công ty CP VTB & TM Hoàng Giang

Số 120, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Minh Chính

853512

39

Công ty Dvụ VTB Minh Hải

Số 222, Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Quyền

753587

40

Công ty TNHH VTB Trung Dũng

Số 271, Khu 9 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Thanh Chương

853814

 

41

Công ty TNHH Đại Dương Xanh

 

Số 196, Khu 3 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Nguyễn Thành Rao

 

713163

42

Công ty TNHH Duy Phương

 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Ngọc Kim

853655

43

Công ty CP  Thương Mại Dịch vụ

Công Thành

 Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Đỗ Sỹ Ngọc

853233

44

Công ty CP TM VTB Hà Đạt

 Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Giang Thanh Hà

853045

45

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Thịnh

Đường 218 – xã Thuỵ hà - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Thế Thắng

853603

46

Công ty CP Thương mại Dịch vụ  Minh Công 

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Vũ Đức Bằng

853045

47

Công ty CP Vận tải Thương mại Việt Thắng

 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Mạnh Thắng

853316

48

Công ty CP VTB Hoàng Phát

 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Thông

853378

49

Công ty CP VTB Thái Thuỵ Phát

 Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Phạm Hữu Lâm

853144

0975 633175

50

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hải Dương

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Vũ Hồng Hải

853282

51

Công ty CP Thương Mại & Vận tải Biển Đông

Số 238 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Công Tầm

853591

52

Công ty CP VTB Hoàng Lộc

Số 129 Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Hoàng Ngọc Vinh

          853343

53

Công ty CP Thương mại dịch vụ VTB Ngọc Minh

Số 26 Khu 4 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Duy Lĩnh

753467

54

Công tyTNHH Vận tải và TM Hưng Đạt

Khu 5 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Lê Quang Hưng

753748

0913041178

55

Công ty cổ phần TMVTB Hoàng Dương

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Bùi Đức Kiên

853050

56

Công ty thương mại dịch vụ Hữu Nghị

Số 183 Khu 7 thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Phạm Xuân Mẫn

853495

57

Công ty TNHH VTB Hải Xuân

Số 9 Đường 39B Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Phạm Công Thành

713268

58

Công ty Cp VTB Hùng Cường

Khu 7 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Nguyễn Văn Cường

853936

 

59

Công ty CP VTB Ngọc Anh

 

Khu 6 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

 

Phạm Văn Thiêm

 

853033

60

Công ty TNHH Trường Thịnh

Khu 3 , thị trấn Diêm Điền - Thái Thuỵ -Thái Bình

Trịnh Hồng Thảo

710677

61

Công ty Thương mại tổng hợp Hinh Thịnh

Đường 218 Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Đặng Thế Hinh

853504

62

Công ty CP DV VTB Hà Phương

Đường 218 Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Bùi Đình Thọ

853413

63

Công ty CP VT & TM Hà Phương

Số 27/17 ngõ 46 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Vũ Đức Sô

 

 

Tin khác