Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
2363428
Đang online
1090
HIỆP HỘI
Hiệp hội chủ tàu địa phương (20/04/2011)

Danh sách Hiệp hội vận tải biển Nam Định

TT

TÊN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

TEL

1

Công ty TNHH VTSB Hà Trung

Phạm Văn Bình

3878500

2

Công ty TNHH VTSB Minh Toàn

Đinh Văn Tính

3877361

3

Công ty TNHH VTSB Minh Khai

Đinh Văn Khuyến

3877203

4

Công ty TNHH VTSB Quang Hưng

Trần Văn Trưởng

3874819

5

Công ty TNHH VTSB Minh Quý

Đinh Văn Thắng

3877381

6

Công ty TNHH VTSB Minh Hà

Nguyễn Minh Tâm

3876009

7

Công ty Vận tải thủy Chiến Công

Lâm Công Chiến

3874231

8

Công ty Vận tải thủy Thành Thông

Lê Khánh Toàn

3879642

9

Công ty Vận tải biển Tiền Giang

Hoàng Văn Triệu

3874509

10

Công ty TNHH Tú Cường

Phạm Văn Vinh

3878408

11

Công ty cổ phần Vận tải Hùng Hậu

Phạm Văn Hùng

3876245

12

Công ty cổ phần Vận tải Nam Phương

Vũ Thế Hưng

3877214

13

Công ty TNHH VTSB Tùng Lâm

Phạm Đăng Lâm

3876151

14

Công ty TNHH VTB Hoàng Gia

Nguyễn Văn Hưng

3874403

15

Công ty TNHH VTB Thành Chung

Phạm Thị Mến

3874529

16

Công ty TNHH Vân Kiều

Bùi Xuân Kỷ

3874411

17

Công ty TNHH VTB Hoàng Anh

Ninh Đức Hậu

3876358

18

Công ty TNHH VTSB Hải Giang

Vũ Đức Hậu

3792307

19

Công ty TNHH Việt Thái

Phạm Xuân Thơ

3876032

20

Công ty TNHH Toàn Thịnh

Phạm Ngọc Ninh

3876399

21

Công ty TNHH VTB Trường Giang

Nguyễn Văn Xuyên

3874507

22

Công ty TNHH Hải Thành

Vũ Thị Hoạt

3797159

23

Công ty TNHH VTSB Minh Chiến

 

 

24

Công ty TNHH VT Biển Bắc

 

 

25

Công ty TNHH VTB Quang Đỉnh

Phạm Văn Điền

3876412

26

Công ty cổ phần Phú Cường

Bùi Duy Hưng

3879024

27

Công ty cổ phần Kiên Cường

Mai Xuân Diện

3874713

28

Doanh nghiệp tư nhân Diệu Hoa

Bùi Văn Ứng

3789069

29

Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoa

 

3876862

30

Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức

 

3879270

31

Công ty TNHH VTB Hoàng Phong

Hoàng Văn Diện

3213299

32

Công ty TNHH VTB Nam Bình

Phạm Văn Thanh

 

 

Tin khác