Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
2590629
Đang online
1076
TÀU TREO CỜ NƯỚC NGOÀI VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA
Danh sách tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài được cấp phép vận tải nội địa (20/02/2017)

 

DANH SÁCH TÀU MANG CỜ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

 ĐƯỢC CẤP PHÉP VẬN TẢI NỘI ĐỊA (tính đến 31/1/2017)

 

Stt

Tên tàu

Công ty khai thác

Quốc tịch

DWT

TEU

Năm đóng

Tuyến hoạt động

Số văn  bản cấp phép 

Thời hạn

Ghi chú

 1.  

Pacific Pearl

Cty CP Germadept

Panama

9.125

504

1998

HCM- Cái Mép-Q. Nhơn-Dung Quất- Kỳ Hà - Đà Nẵng-Sơn Dương-Vũng Áng-Cửa Lò-HP-Sơn Dương-Vũng Áng-Đà Nẵng-Kỳ Hà-Q.Nhơn-Cái Mép-HCM

01/2016/GPVT

14/01-14/7/2016

 

 

Cont

 1.  

Pacific Grace

 

Panama

12.368

750

1997

HCM- Cái Mép-Q. Nhơn-Dung Quất- Kỳ Hà - Đà Nẵng-Sơn Dương-Vũng Áng-Cửa Lò-HP-Sơn Dương-Vũng Áng-Đà Nẵng-Kỳ Hà-Q.Nhơn-Cái Mép-HCM

01/2016/GPVT; 31/2016/GPVT; 50/2016/GPVT

14/01-14/7/2016; 15/7/2016-15/01/2017; 16/01/2017-16/7/2017

 

 

 

 

Cont

 1.  

Vinalines Diamond

Cty VTB Container Vinalines

Panama

13.760

1.080

2007

HP- QN- ĐN- Q.Nhơn- Cái Mép - HCM

11/2016/GPVT; 40/2016/GPVT

 

01/4-30/9/2016; 01/10/2016-31/3/2017

Cont

 1.  

Đông Du

 

Công ty CP Hàng hải Đông Đô

Panama

8515,5

 

1998

HP- QN- Cửa Lò -Huế-ĐN- Bình Định- Quy Nhơn- Khánh Hòa -Cái Mép - HCM

13/2016/GPVT; 39/2016/GPVT;

51/2016/GPVT (đổi tên MV. Fortune Carrier)

01/4-30/9/2016; 01/10/2016-31/3/2017; 28/12/2016-31/3/2017

Cont

 1.  

Đông Thanh

 

Công ty CP Hàng hải Đông Đô

Panama

28.502

 

1998

QN- Nghi Sơn-Vũng Áng/Bình Thuận /HCM/ Vũng Tàu/Trà Vinh

19/2016/GPVT; 44/2016/GPVT

 

01/5-01/11/2016; 21/11/2016-21/5/2017

Cont

 1.  

Prosper

(Đông Mai cũ)

Ngân hàng TMCP đại chúng VN

Panama

 

 

8515,5

 

1997

HP- ĐN- Quy Nhơn- HCM

14/2016/GPVT; 38/2016/GPVT

01/4-30/9/2016; 01/10/2016-31/3/2017

Cont

 1.  

Prudent

Cty CP Liên vận Quốc tế S.A

Mông cổ

6.832

504

1997

HP- ĐN-Q.Nhơn- HCM

14/2016/GPVT; 38/2016/GPVT

01/4-30/9/2016; 01/10/2016-31/3/2017

Cont

 1.  

Pacific Star

Công ty CP vận tải &Thương mại quốc tế

Mông cổ

28.251

 

1996

Q.Ninh- Vũng Áng- Nha Trang -Bình Thuận - HCM-Vũng Tàu

02/2016/GPVT; 29/2016/GPVT; 43/2016/GPVT

27/01-30/6/2016; 14/7/2016-14/10/2016; 15/11/2016-15/5/2017

XM, than, Clinker, nguyên liệu XM 

 1.  

Alpha Gas

 

Cty cổ phần dầu khí Fgas

Panama

3.753

 

1989

 

Quảng Ngãi- HP- Nghệ An- Hà Tĩnh-Quảng Nam-ĐN-Phú Yên- Cam Ranh- Đồng Nai- TP HCM-Vũng Tàu-Long An - Cần Thơ

05/2016/GPVT; 34/2016/GPVT

 

01/03-31/08/2016; 01/9/2016-28/02/2017

 

LPG

 1.  

Gas Stellar

 

Cty cổ phần dầu khí Fgas

Panama

3.615

 

1991

 

Quảng Ngãi- HP- Nghệ An- Hà Tĩnh-Quảng Nam-ĐN-Phú Yên- Cam Ranh- Đồng Nai- TP HCM-Vũng Tàu-Long An - Cần Thơ

17/2016/GPVT; 32/2016/GPVT; 42/2016/GPVT

 

15/4-31/7/2016; 01/8/2016-31/10/2016; 01/11/2016-30/4/2017

 

LPG

 

 1.  

Red Dragon

Cty cổ phần dầu khí Fgas

Panama

6.322

 

1991

Quảng Ngãi- HP- Nghệ An- Hà Tĩnh-Quảng Nam-ĐN-Phú Yên- Cam Ranh- Đồng Nai- TP HCM-Vũng Tàu-Long An - Cần Thơ

37/2016/GPVT

01/10/2016-31/3/2017

 

LPG

 1.  

Venus 08

Cty cổ phần dầu khí Fgas

Panama

1168

 

1991

Quảng Ngãi- HP- Nghệ An- Hà Tĩnh-Quảng Nam-ĐN-Phú Yên- Cam Ranh- Đồng Nai- TP HCM-Vũng Tàu-Long An - Cần Thơ

52/2016/GPVT

01/01/2017-30/6/2017

 

LPG

 1.  

Vitamin Gas

Cty cổ phần dầu khí Fgas

Panama

3578

 

1988

Quảng Ngãi- HP- Nghệ An- Hà Tĩnh-Quảng Nam-ĐN-Phú Yên- Cam Ranh- Đồng Nai- TP HCM-Vũng Tàu-Long An - Cần Thơ

52/2016/GPVT

01/01/2017-30/6/2017

 

LPG

 1.  

Prime Steady

Cty CP VTB Khai Nguyên

Panama

2.136

 

1991

 

Dung Quất-Thanh Hóa- Vũng Tàu - HCM- đi các tỉnh Thái Bình --Quảng Ninh - HP - Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Tĩnh - Quảng Nam - ĐN- Quy Nhơn -  Phú Yên - Bình Thuận - Ninh Thuận - Khánh Hòa -Vũng Tàu - Đồng Nai - TP HCM- Cần Thơ- Tiền Giang - Long An - Đồng Tháp.

15/2016/GPVT; 35/2016/GPVT; 49/2016/GPVT

 

01/4- 30/9/2016; 01/10/2016-31/3/2017; 01/01/2017-30/6/2017

 

LPG

 

 1.  

Prime Senator

Cty CP VTB Khai Nguyên

Panama

17.845

 

1990

 

- Thái Bình- Thanh Hóa - Hà Tĩnh - Quảng Nam - ĐN- Quy Nhơn -  Phú Yên - Bình Thuận - Ninh Thuận - Khánh Hòa -Vũng Tàu - Đồng Nai - TP HCM - Cần Thơ - Tiền Giang - Long An- Đồng Tháp và ngược lại

23/2016/GPVT; 49/2016/GPVT

 

01/7- 31/12/2016; 01/01/2017-30/6/2017

 

Xăng, dầu DO, hóa chất và các sản phẩm dầu khác

 1.  

Corvus

Cty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân

Cook Island

5.619

 

 

2013

 

Cảng Cái Lân - Hiệp Phước / Nhà Bè - Phú Mỹ và ngược lại

16/2016/GPVT

01/4/2016-30/9/2016

 

Dầu thực vật dạng xá (không đóng thùng)

 1.  

BM Breeze

Cty CP VT dầu khí Thái Bình Dương

Panma

105.387

 

 

2008

Các mỏ Vũng Tàu, Bình Thuận - Dung Quất

25/2016/GPVT; 43/2016/GPVT

(10/6-10/7/2016); 21/10/2016-21/10/2017

Dầu thô

 1.  

Hovden Spirit

Cty CP VT dầu khí Thái Bình Dương

Marshall Islands

99.995

 

2012

Các mỏ Vũng Tàu, Bình Thuận - Dung Quất

53/2016/GPVT

01/01/2017-31/3/2017

Dầu thô

 1.  

Bufflo

Cty CP Dịch vụ VTB Vũng Tàu

Liberia

9.092

 

 

1998

 

Kiên Giang- Cát Lái - Tp. Hồ Chí Minh

26/2016/GPVT

07/7/2016-07/01/2018

 

XM rời

 1.  

Advantage

Cty XM Nghi Sơn 

Pananma

10.645

 

 

 

1997

 

Nghi Sơn - Đà Nẵng- Ninh Thủy - Hiệp Phước 

27/2016/GPVT

26/7/2016-26/7/2017

 

XM rời

 1.  

Confidence

Cty XM Nghi Sơn 

Pananma

15.223

 

 

 

2010

 

Nghi Sơn - Đà Nẵng- Ninh Thủy - Hiệp Phước 

45/2016/GPVT

01/01/2017-31/12/2017

 

XM rời

 1.  

Eminence

Cty XM Nghi Sơn 

Pananma

20.872

 

 

 

1997

 

Nghi Sơn - Đã Nẵng- Ninh Thủy - Hiệp Phước 

45/2016/GPVT

01/01/2017-31/12/2017

 

XM rời

Ghi chú:

-          Cấp cho tàu container: 08 tàu

-          Cấp cho tàu chở LPG: 07 tàu

+ Tàu Venus 09 (Cty TNHH TM Sellan Gas)

            + Alpha Gas (Cty cổ phần dầu khí Fgas)

            + Gas Stellar (Cty cổ phần dầu khí Fgas)

            + Red Dragon (Cty cổ phần dầu khí Fgas)

            + Tàu Venus 08 (Cty cổ phần dầu khí Fgas)

            + Tàu Vitamin Gas (Cty cổ phần dầu khí Fgas)

            + Prime Steady (Cty CP VTB Khai Nguyên)

-          Cấp cho tàu chở XM:    04 tàu

-          Cấp cho tàu chở hàng rời: 02 tàu

+ Tàu Pacific Star (Công ty CP vận tải &Thương mại quốc tế)

+ Lucky Star (Công ty CP vận tải &Thương mại quốc tế)

-          Cấp cho tàu chở xăng, dầu, hóa chất:  01 tàu

+  Prime Senator (Cty CP VTB Khai Nguyên)

Tin khác