Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
2363470
Đang online
1106
AN TOÀN GIAO THÔNG
Cảng vụ Hàng hải Thái Bình: Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (21/11/2014)

Ngay từ đầu năm, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình đã đôn đốc các công ty đóng tàu, xí nghiệp cảng và các chủ tàu nằm trong khu vực vùng nước do đơn vị quản lý, thành lập Ban Chỉ huy, xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão (PCLB) để phối hợp chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra.

Công tác chuẩn bị

Đơn vị tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ và phân công cán bộ theo dõi diễn biến của thời tiết để có kế hoạch, biện pháp đối phó hợp lý; chấp hành nghiêm các quy định về PCLB của cấp trên.


Phòng Tổ chức–Hành chính chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men để đề phòng bị chia cắt do bão lụt dài ngày.

Phòng Pháp chế-An toàn và Thanh tra hàng hải chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động báo cáo với Ban Chỉ đạo để thông tin liên lạc với các đơn vị trong khu vực sẵn sàng huy động phương tiện, để ứng phó kịp thời khi xảy ra bão lụt.

Chế độ thường trực PCLB đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác theo dõi, bám sát diễn biến của thiên tai, chủ động triển khai ứng phó kịp thời với diễn biến mưa, bão, áp thấp nhiệt đới và xử lý các tình huống TKCN trên biển.

Khi có bão xảy ra tại khu vực, lực lượng thường trực có trách nhiệm chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, phương tiện làm việc, tài liệu về khu vực an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra...

Kết quả thực hiện

Năm 2013 trong khu vực vùng biển Thái Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của 4 cơn bão số 2, 5, 6 và 14. Do thực hiện tt công tác chuẩn bị PCLB và chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nên không có thiệt hại nào xảy ra do thiên tai, bão lũ.

i học kinh nghiệm

Công tác chuẩn bị PCLB từ khâu kiểm tra phê duyệt các phương án PCLB phải đầy đủ, chu đáo, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại địa bàn, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống thiên tai. Khi bão, lũ xảy ra phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ với cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất giữa các cấp, các ngành.

Phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho các thành viên Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực, từng địa bàn. Công tác chỉ huy, điều hành phải bám sát diễn biến tình huống thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, ứng phó kịp thời.

Công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai và cách phòng, tránh đóng vai trò then chốt nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai để chủ động phòng tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai.

Công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai và cách phòng, tránh đóng vai trò then chốt nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng để chủ động phòng tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai.

Nhiệm vụ năm 2014

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn, mùa mưa, bão, lũ năm 2014 tình hình thời tiết, thủy văn khả năng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cần chủ động đề phòng bão mạnh.

Cảng vụ Hàng hải Thái Bình xác định chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khc phục có hiệu quả ảnh hưởng của thiên tai, trong đó lấy công tác phòng là chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và an toàn các công trình nhà nước, tài sản, phương tiện trong khu vực quản lý.

Đơn vị tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCLB năm 2013; xây dựng phương án, kế hoạch PCLB&TKCN năm 2014 chi tiết, cụ thể, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống thiên tai. Củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN (thực hiện ngay từ đầu tháng 3/2014); phối hợp với các cơ quan đơn vị tại địa phương xây dựng phương án phối hợp TKCN trong vùng nước cảng biển, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, an toàn tàu thuyền hoạt động trong khu vực mùa mưa bão. Trong tháng 3/2014, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình phối hợp với Biên phòng tỉnh Thái Bình xây dựng xong Quy chế phối hợp hoạt động tại cảng biển và vùng biển tỉnh Thái Bình.

Xây dựng lực lượng, thống kê phương tiện, trang thiết bị có thể tham gia phối hợp TKCN khi có vụ việc xảy ra trong khu vực, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Rà soát củng cố thông tin liên lạc giữa Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các cơ quan doanh nghiệp trong khu vực nhằm duy trì và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt…

T.C

Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ
Điểm báo