Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
2363454
Đang online
1099
AN TOÀN GIAO THÔNG
Cảng vụ Hàng hải Nha Trang: Chủ động ứng phó các tình huống khẩn cấp do bão, lũ gây ra (20/01/2014)

Nha Trang có khí hậu nhiệt đới xavan, chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương và ít bị ảnh hưởng của bão.

Mặc dù vậy, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang vẫn thành lập 06 đội xung kích tại 06 khu vực quản lý: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong, Đầm Môn, Hòn Khói và Ninh Thuận, với nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB, TKCN), cứu hộ do hậu quả của lụt, bão gây ra trong khu vực trách nhiệm.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Ở Nha Trang, mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Khoảng 10 đến 20% số năm, mùa mưa bắt đầu từ tháng 7, 8 và kết thúc sớm vào tháng 11.


Vào mùa mưa bão, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tổ chức trực ban 24/24 giờ trong toàn khu vực, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về bão, lũ và TKCN; kiểm tra luồng lạch, vùng neo đậu đã được quy hoạch, hệ thống báo hiệu hàng hải trong vùng nước trách nhiệm, cơ sở hạ tầng, cầu cảng, kho tàng, bến bãi để bảo đảm tính sẵn sàng ứng phó khi có bão và giảm thiểu hậu quả do lụt, bão gây ra. Đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương để triển khai kế hoạch PCLB của mỗi đơn vị và đề xuất các biện pháp cần giải quyết nhằm chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp do bão, lũ gây ra; kiểm soát chặt chẽ hoạt động hàng hải trong khu vực quản lý, sẵn sàng điều động tàu đến vị trí an toàn khi có bão; tổng hợp, rút kinh nghiệm, báo cáo Ngành và địa phương về tình hình PCLB và an toàn hàng hải chung trong khu vực.


Ban chỉ huy PCLB của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang chịu trách nhiệm tiếp nhận và triển khai thực hiện các chỉ thị của cấp trên đến các đơn vị liên quan trong khu vực trách nhiệm, song song xây dựng kế hoạch PCLB và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, Ban sẽ chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp hàng hải trong khu vực việc chuẩn bị, triển khai và tổ chức đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch PCLB của từng đơn vị, đảm bảo an toàn chung trong mùa mưa bão. Ban chỉ huy PCLB chủ trì phi hợp với các cảng biển, chủ phương tiện và các đơn vị hàng hải để yêu cầu các tàu thuyền, phương tiện tại vùng nước cảng biển tổ chức triển khai Kế hoạch PCLB của mình; đồng thời, hướng dẫn, điều động các tàu đến neo đậu tại vị trí tránh bão an toàn; tổ chức TKCN, kịp thời huy động các phương tiện theo thẩm quyền để thực hiện công tác này; khắc phục hậu quả thiên tai trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

Triển khai phương án PCLB

Khi có tin dự báo bão xa, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tăng cường công tác trực ban tại các khu vực để đánh giá tình hình, chuẩn bị cho các bước tiếp theo; tiếp nhận và thực hiện kịp thời các yêu cầu, ch thị của cấp trên về PCLB, nhc nhở các doanh nghiệp cảng bin và các đơn vị thực hiện các công tác chuẩn bị cho PCLB và sẵn sàng TKCN; giám sát chặt chẽ và rà soát lại toàn bộ hoạt động hàng hải tại vùng nước các cảng và trong khu vực trách nhiệm của đơn vị; chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ PCLB trong tình trạng sẵn sàng.


Khi có d báo bão gần, tùy tình hình, Trưởng ban PCLB&TKCN Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sẽ quyết định biện pháp PCLB. Các đại diện, các trạm và phòng AT&TTHH c cán bộ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các biện pháp PCLB.

Cụ thể, phòng Pháp chế chịu trách nhiệm bố trí đủ nhân lực trực tại văn phòng Nha Trang 24/24h để theo dõi diễn biến của bão, lụt; tiếp nhận thông tin và chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên và báo cáo kịp thi cho Trưởng ban PCLB&TKCN cơ quan. Cùng với đó, chủ trì phối hp với các đại điện, các trạm thống kê vị trí và tình trạng của toàn bộ tàu biển và phương tiện thủy hiện đang neo đậu, làm hàng trong khu vực trách nhiệm và chuẩn bị các vị trí neo tránh bão tương ứng; chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phục vụ PCLB.

Đối với phòng An toàn-Thanh tra hàng hải, yêu cầu các tàu trong khu vực thực hiện các biện pháp PCLB; tham mưu cho Trưởng ban PCLB thời điểm phải di dời các tàu tới nơi neo trú bão an toàn; phối hợp kiểm tra, đôn đốc các cảng trong khu vc triển khai kế hoạch PCLB, chuẩn bị các phương tiện, trang thiết b để sn sàng điều động các phương tiện ứng cứu khi có yêu cầu. Ngoài ra, phòng Tài vụ, các Đi diện tại Vân Phong, Cam Ranh và các trạm trực thuộc Cảng vụ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trong vùng nước trách nhiệm khi mùa mưa bão đến.

Khi có tin bão khẩn cp, Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Đội xung kích và những người có trách nhiệm phải thường trực để kịp thời giải quyết tình huống phát sinh; bảo đảm luôn giữ liên lạc với các tàu thuyền trong khu vực, các cơ quan liên quan của Trung ương, địa phương để nhận và xử lý kịp thời thông tin. Đồng thời, triển khai mọi biện pháp PCLB, đặc biệt, chú ý phương án di chuyển vị trí phòng trực, máy phát điện phòng khi bão đổ bộ.

Căn cứ tình hình cụ thể của bão, lũ tại khu vực để điều động tàu, phương tiện thủy đến khu neo đậu tránh bão; kiểm tra, đôn đốc các cảng, tàu thuyền triển khai kế hoạch PCLB.

Trong thời gian xảy ra bão, lũ

Các đại diện, trạm trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang định kỳ 20 phút/lần báo cáo tình hình bão, lũ tại khu vực trách nhiệm của mình cho Trưởng Ban chỉ huy PCLB đơn vị; trin khai công tác PCLB theo sự chỉ đạo của Trưởng ban.

Khi có yêu cầu tìm kiếm cứu người bị nạn trên biển, căn cứ điều kiện thực tế, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sẽ điều động các phương tiện và thiết bị phù hợp tham gia TKCN, đồng thời báo cáo Trung tâm Phi hợp TKCN hàng hải khu vực IV và Ban PCLB của địa phương biết. Trong trường hợp tình huống cứu nạn phức tạp, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam, Ban chỉ huy PCLB địa phương và các cơ quan liên quan khác để phối hợp, hỗ trợ cứu nạn kịp thời.

Khi bão tan

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sẽ nhanh chóng phối hợp với các bên liên quan để khắc phục hậu quả lụt, bão nhằm ổn định mọi hoạt động trong khu vực. Phòng AT&TTHH, các đại diện và các trạm nhanh chóng kiểm tra và làm báo cáo sơ bộ về những thiệt hại do bão lũ gây ra trong khu vực trách nhiệm; thường trực tổng hợp báo cáo tình hình PCLB và an toàn hàng hải chung trong khu vực quản lý; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch, phương án PCLB&TKCN hàng hải.

Sự chủ động trong công tác PCLB&TKCN của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sẽ khiến cho sức mạnh của bão lũ và những thiệt hại do nó gây ra được giảm thiểu tối đa.

MAI HẠNH MINH

 

Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ
Điểm báo