Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
1210125
Đang online
1347
DỰ ÁN
Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000DWT (04/03/2019)
D án được B KHĐT và B TC thm định ngun và kh năng cân đối vn ti văn bn s 3720/BC-BKHĐT ngày 04/6/2018 và văn bn s 5819/BTC-TCDN ngày 21/5/2018. D án được B GTVT phê duyt đề xut ch trương đầu tư d án ti Quyết định s 1348/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2018. Cc HHVN đã phê duyt Báo cáo nghiên cu kh thi d án ti Quyết định s 111/QĐ-CHHVN ngày 28/01/2019. D án do Cc HHVN được giao làm Ch đầu tư, ni dung và quy mô đầu tư d án như sau:
+ Mc tiêu: No vét tuyến lung (trong đó có tuyến vn ti t b ra đảo Phan Thiết - Phú Quý) cho tàu bin trng ti đến 1.000DWT đầy ti ra, vào cng bin Phan Thiết an toàn, thun li phc v phát trin kinh tế - xã hi huyn đảo Phú Quý tnh và Bình Thun.
+ Quy mô đầu tư: No vét lung tàu theo điu kin hành hi li dng mc nước thy triu. Mc nước chy tàu đáp ng cho tàu khách vi tn sut khai thác P=97% và tàu hàng trng ti đến 1.000DWT vi tn sut khai thác P 70%.
+ Chun tc no vét lung hàng hi: B=45m; H=-3,7m (h Hi đồ).
+ Thi gian thc hin: Năm 2018÷2020.
- Tình hình thc hin d án:
+ Cc HHVN đã la chn nhà thu mt s gói thu chun b đầu tư d án: Nhà thu tư vn kho sát, lp báo cáo nghiên cu kh thi là Công ty CP Tư vn Xây dng công trình Hàng hi – Chi nhánh H Chí Minh; nhà thu tư vn thm tra là Công ty CP Tư vn đầu tư xây dng và hàng hi thương mi; nhà thu tư vn giám sát kho sát địa hình là Công ty CP Tư vn Xây dng thương mi Hoàng Hà; nhà thu tư vn lp báo cáo đánh giá tác động môi trường là Công ty CP Tư vn XD và môi trường min Nam; y thác công tác qun lý d án cho Ban QLDA Hàng hi.
- Cc HHVN đã phê duyt Báo cáo nghiên cu kh thi d án ti Quyết định s 111/QĐ-CHHVN ngày 28/01/2019, phê duyt kế hoch la chn nhà thu mt s gói thu thc hin d án ti Quyết định s 157/QĐ-CHHVN ngày 15/02/2019, la chn nhà thu lp thiết kế bn v thi công và d toán ti Quyết định s 255/QĐ-CHHVN ngày 25/02/2019.
- Kế hoch thc hin năm 2019:
+ T chc thm định, phê duyt thiết kế bn v thi công và d toán trong tháng 03 năm 2019;
+ T chc mi thu, la chn nhà thu và ký hp đồng các gói thu: rà phá bom mìn, thi công no vét, tư vn giám sát thi công no vét tuyến lung, bo him công trình,... t tháng 04 năm 2019;
+ T chc thi công và hoàn thành công trình đưa vào s dng trước tháng 07 năm 2019.
+ Lp báo cáo quyết toán vn đầu tư d án hoàn thành, báo cáo kim toán, thm tra phê duyt quyết toán vn đầu tư d án hoàn thành trong tháng 12 năm 2019.
Dự án khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ