Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
1210090
Đang online
1312
DỰ ÁN
Dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng TKCN hoạt động xa bờ (04/03/2019)
D án được B KHĐT và B TC thm định ngun và kh năng cân đối vn ti văn bn s 3720/BC-BKHĐT ngày 04/6/2018 và văn bn s 5819/BTC-TCDN ngày 21/5/2018. D án được B GTVT phê duyt đề xut ch trương đầu tư d án ti Quyết định s 1347/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2018; phê duyt đề cương, nhim v và d toán chi phí chun b đầu tư d án ti Quyết định s 1953/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2018. D án do Cc HHVN được giao làm Ch đầu tư, ni dung và quy mô đầu tư d án như sau:
+ Loi tàu và cp tàu: Tàu tìm kiếm cu nn, cp tàu không hn chế.
+ Vùng hot động: Vùng bin Vit Nam và các vùng bin lân cn khác;
+ Điu kin hot động: Tàu có th bo đảm hot động hiu qu trong điu kin sóng cp 8, gió cp 9 (Beaufort);
+ Tm hot động: Trên 3000 hi lý;
+ Tc độ tàu: 18-21 hi lý/h;
+ Thi gian thc hin: Năm 2018÷2021.
- Tình hình thc hin d án: Cc HHVN đã la chn nhà thu tư vn lp d án là Công ty CP Hàng hi quc tế Bình Minh, tư vn thm tra d án là Vin Khoa hc công ngh tàu thy. Hin nay, nhà thu tư vn lp d án đã báo cáo cui k báo cáo nghiên cu kh thi d án.
- Kế hoch thc hin năm 2019:
+ Tháng 3 năm 2019, Cc HHVN trình B GTVT thm định, phê duyt báo cáo nghiên cu kh thi d án.
+ Giai đon thc hin d án, bao gm: T chc la chn nhà thu và ký kết hp đồng tư vn lp, thm tra thiết kế k thut, th mô hình tàu; t chc lp, thm định, phê duyt thiết kế k thut; T chc la chn nhà thu thiết kế bn v thi công tàu, mua sm thiết b và thi công đóng tàu, các gói thu: tư vn giám sát, bo him,...;
+ Hoàn thin th tc la chn đơn v y thác qun lý d án.
+ Tm ng, thanh toán khi lượng hoàn thành.
Dự án khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ