Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
1130012
Đang online
1772
DỰ ÁN
Dự án đầu tư nâng cấp luồng tàu biển 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò (04/03/2019)

- Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam.

- Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA hàng hải.

- Địa điểm: Khu vực Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

- Quy mô dự án: Nạo vét luồng tàu cho tàu biển trọng tải đến 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò.

+ Chiều rộng luồng: 100m;

+ Chiều sâu chạy tàu: 9,3m;

+ Mực nước chạy tàu: +2,5m;

+ Cao độ đáy nạo vét: -7,2m.

Chia làm 02 giai đoạn thực hiện như sau:

+ Giai đoạn 1: Nạo vét luồng tàu đến -7,2m và đầu tư hệ thống phao tiêu báo hiệu đồng bộ.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng đê Nam chiều dài 250m.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

<> Tình hình thực hiện:

* Giai đoạn 1: đã hoàn thành năm 2015.

* Giai đoạn 2: trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư giai đoạn 1, được sự chấp thuận của Bộ GTVT, Cc HHVN đã phê duyt điu chnh d án ti Quyết định s 1339/QĐ-CHHVN ngày 21/8/2018, phê duyt thiết kế, d toán ti Quyết định s 1497/QĐ-CHHVN ngày 14/9/2018 vi các ni dung chính:

a) Mc tiêu đầu tư xây dng:

- No vét tuyến lung độ sâu -7,2m (h Hi đồ) cho tàu bin 10.000DWT đầy ti ra vào cng an toàn, thun li đáp ng nhu cu thông qua hàng hóa ca cng Ca Lò đến năm 2020, góp phn thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi ca tnh Ngh An và vùng ph cn (vùng hp dn ca cng Ca Lò);

- No vét, m rng kích thước khu quay tr tàu cho tàu bin trng ti đến 10.000DWT đầy ti ra vào an toàn, thun li, đáp ng lượng hàng thông qua khu bến cng Nam Ca Lò đến năm 2020.

b) Quy mô đầu tư

- M rng khu quay tr tàu: đường kính D=220m

- Cao độ khu quay tr: H=-7.2m (Hi đồ)

- Mái dc no vét: m=7

(Đê chắn cát phía Nam không thực hiện)

Công trình khi công tháng 10/2018 và hoàn thành, quyết toán tháng 12/2018.

Dự án khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ