Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
225187
Đang online
1715
DỰ ÁN
Danh mục các đề án được phê duyệt năm 2013, 2014 (04/03/2015)

 DANH MỤC ĐỀ ÁN PHÊ DUYỆT NĂM 2013, 2014

Stt

Đề án phê duyệt

Quyết định phê duyệt

Phòng

chủ trì

1

Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải biển VN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 1517/QĐ-TTg ngày 26/8/2014

VT&DVHH

2

Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển VN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014

KH ĐT

3

Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải đến năm 2020 và định hướng sau năm 2030

Quyết định số 1054/QĐ -TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

KH ĐT

4

Đề án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 3327/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2014

KH ĐT

5

Đề án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong – Khu bến cảng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong) thuộc cảng biển Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 2972/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2014

KH ĐT

6

Đề án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 2973/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2014

KH ĐT

7

Đề án Quy hoạch cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 4400/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2014

KH ĐT

8

Quy hoạch rà soát, cập nhật quy hoạch các khu neo đậu tàu tránh bão trong hệ thống cảng biển Việt Nam

 

Quyết định số 2494/QĐ -BGTVT ngày 30/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải

KH ĐT

1.

Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014"

Quyết định 1133/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2013

AT-ANHH

2.

Phân cấp xã hội hóa công tác duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải

Quyết định số 1922/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2013

KH ĐT

3.

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006

Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

VT&DVHH

4.

Phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006

Quyết định số 2382/QĐ-BGTVT ngày 12/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải

VT&DVHH

5.

Đề án gia nhập Công ước quốc tế về an toàn công ten nơ 1972

Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 26/8/2013 của Chính phủ gia nhập công ước

VT&DVHH

6.

 Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải

Quyết định 2974/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải

QLKCHTCB

7.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải

Quyết định 3304/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

QLKCHTCB

8.

Nâng cao năng lực thống kê và dự báo thị trường vận tải biển Việt Nam.

Quyết định số 3419/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải

VT&DVHH

9.

 Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010" (STCW 78/2010)

Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

TCCB

10.

 Đề án Phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 169/QĐ-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

VT&DVHH

11.

Đề án Nâng cao năng lực an ninh hàng hải

Quyết định số 857/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ Giao thông vận tải

ATANHH

12.

Đề án Đổi mới và nâng cao năng lực công tác phố hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Việt Nam

Quyết định 2030/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải

AT-ANHH

13.

Đề án Chống tham nhũng, thất thoát trong nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Quyết định 3326/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải

TTCHH

14.

Đề án Huy động vốn xã hội hoá để đầu tư kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực Hàng hải

Quyết định 4938/QĐ - BGTVT ngày 29/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải

KH ĐT

15.

Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực hàng hải giai đoạn đến năm 2020

Quyết định 4928/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải

PC

 

Dự án khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ