Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
515005
Đang online
1303
DỰ ÁN
Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm Quản lý tàu thuyền vận tải và cơ sở dữ liệu tàu thuyền vận tải (28/01/2011)
1. Tên dự án:Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm Quản lý tàu thuyền vận tải và cơ sở dữ liệu tàu thuyền vận tải
2. Chủ đầu tư: Cục Hàng Hải Việt Nam
3. Tổ chức Tư vấn lập dự án: Tiến sỹ Nguyễn Đăng Hậu - Chuyên gia Việt chiến lược Thông tin và Truyền thông
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng
- Xây dựng hệ  thống quản lý cơ sở dữ liệu về tàu thuyền vận tải nằm phục vụ công tác phòng chông thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trển biển theo Quyết định số /2007/QD-TTg ngày 21/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc " Phê duyệt Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển"
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm Quản lý tàu thuyền vận tải và cơ sở dữ liệu tàu thuyền vận tải nhằm quản lý thông tin của các tàu thuyền vận tải Việt Nam hoạt động trên vùng biển Vệt Nam và vùng biển quốc tế, đồng thời cũng quản lý các tàu thuyền vận tải quốc tế ra vào các cảng biển Việt Nam hoặc hoạt động trong vùng biển Việt Nam, dữ liệu quản lý bao gôm:
-Thông tin tĩnh về tàu thuyền: Gồm các thông tin về tàu thuyền vận tải của Viêt Nam và một phần thông tin tàu thuyền vận tải của nước ngoài ra vào các Cảng của Việt Nam
-Thông tin động về tàu thuyền: Gồm thông tin về tàu được cập nhật qua hệ thống LRIT hoặc AIS. Thông tin về hoạt động ra vào cảng cập nhật qua phần mềm quản lý thủ tục tàu ra vào cảng biển. Các thông tin an toàn cứu nạn hàng hải, an tinh hàng hải được tập hợp và cập nhật thông qua hệ thông các Đài thông tin duyên hải và trung tâm an ninh hàng hải

Dự án khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ