Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
1130041
Đang online
1768
LUỒNG HÀNG HẢI

PHỤ LỤC - DANH MỤC LUỒNG HÀNG HẢI CÔNG CỘNG

TT

Tuyến luồng hàng hải

Thông số luồng

Chiều dài (km)

Chiều rộng (m)

Độ sâu (m)

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

1

Luồng Vạn Gia

9.2

120.0

Tự nhiên: -5,7

2

Luồng Hòn Gai - Cái Lân

32.1

 

 

 

 - Đoạn 1: Hòn Bài - Hòn Một

17.5

 

Tự nhiên: -11,6

 

 + Hòn Bài - Hòn Phao Ngoài

10.5

240.0

-12.8

 

 + Hòn Phao Ngoài - Hòn Một

7.0

130.0

-12.1

 

 - Đoạn 2: Hòn Một - Cảng Xăng dầu B12

12.0

130.0

-10.0

 

 - Đoạn 3: Cảng xăng dầu B12 - Vũng quay cầu 5 cảng Cái Lân

2.5

130.0

-10.0

 

 - Đoạn 4: Vũng quay cầu 5 - Cầu 1 cảng Cái Lân

0.8

120.0

-9.0

 

 - Vũng quay tàu (D)

 

350.0

-10.0

3

Luồng Sông Chanh

14.2

80.0

Tự nhiên

4

Luồng Phà Rừng

13.9

 

 

 

 - Đoạn 1: Phà Rừng

11.3

80.0

-4.0

 

 - Đoạn 2: sông Giá

2.6

50.0

-3.5

5

Luồng Hải phòng

81.6

 

 

 

 - Đoạn Lạch Huyện

21.7

160.0

14.0

 

 - Đoạn Kênh Hà Nam

5.9

80.0

-7.0

 

 - Đoạn Bạch Đằng

9.6

80.0

-7.0

 

 - Đoạn sông Cấm

9.8

80.0

-5.5

 

 - Đoạn Vật Cách

9.7

60.0

Tự nhiên

 

 - Đoạn Nam Triệu

19.4

100.0

Tự nhiên

 

 - Đoạn Kênh Cái Tráp

5.5

70.0

-1.8

 

 - Vũng quay tàu (D)

 

 

 

 

 + Vũng quay tàu cảng Đình Vũ

 

260.0

-7.0

 

 + Vũng quay tàu cảng Cấm

 

220.0

-5.5

 

 + Vũng quay tàu cảng Chùa Vẽ

 

220.0

-5.5

 

 + Vũng quay tàu cảng Hải Phòng

 

220.0

-5.5

6

Luồng Diêm Điền

10.3

45.0

-1.5

 

Vũng quay tàu (D)

 

95.0

-1.5

7

Luồng Hải Thịnh

9.8

 

 

 

 - Đoạn P0 - P9-10

3.9

115.0

-3.8

 

 - Đoạn P9-10 - Bến cảng Hải Thịnh

6.0

80.0

Tự nhiên

8

Luồng Lệ Môn

21.8

 

 

 

 - Đoạn P0-P6

3.7

50.0

-1.0

 

 - Đoạn P6 - Cảng Lệ Môn

12.1

50.0

Tự nhiên

 

 - Đoạn cảng Lệ Môn - Cầu Hoàng Long -200m

6.4

 

Tự nhiên

9

Luồng Nghi Sơn (Từ P0 - Cầu số 4)