Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
1011688
Đang online
1127
TIN HOẠT ĐỘNG CỤC HHVN
Đảng bộ Cục Hàng hải Viêt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII (15/11/2018)

Ngày 13/11/2018, Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. PGS. TS Nguyễn Viết Thông,Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và phát biểu tại Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục, Lãnh đạo Cục HHVN cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, của các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam dự Hội nghị trực tuyến.


      Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, khai mạc và trực tiếp truyền đạt các nội dung chính Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.


Hội nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019 và một số vấn đề về định hướng việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, kết luận của Trung ương 8, khóa XII.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 được Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng kế hoạch, triển khai kịp thời để giúp đảng viên, công chức, viên chức, trong toàn Đảng bộ Cục nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết số 36 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua đó các đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, làm cơ sở nhận thức cho những việc phải làm, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để hành động và làm theo theo Nghị quyết.

 Mỗi cán bộ, đảng viên  nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cần tự giác học tập, gương mẫu trong thực hiện và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả tại lĩnh vực công tác, thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Các đảng viên của Đảng bộ cần tập trung nghiên cứu, viết thu hoạch để thu được kết quả tốt trong học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết.

 Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các Đảng bộ, chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất.


Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Cục kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xây dựng Đảng bộ Cục HHVN Trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

                                                   Văn phòng Đảng ủy Cục HHVN

 


Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ