Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
921072
Đang online
226
TIN HOẠT ĐỘNG CỤC HHVN
Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm tra tổng thể công tác cải cách hành chính năm 2018 (26/10/2018)

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Cục Hàng hải Việt Nam tại Quyết định số 2134/QĐ-CHHVN ngày 29/12/2017, trong đó có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc trong Quý IV/2018.  Ngày 24/10/2018, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng tham mưu: Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Khoa học Công nghệ & Môi trường và lãnh đạo, chuyên viên 25 Cảng vụ hàng hải trực thuộc.


Theo sự điều hành của Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu, các Cảng vụ Hàng hải trình bày báo cáo tự kiểm tra 6 nội dung CCHC của đơn vị. Các phòng tham mưu của Cục HHCN đã nêu đánh giá, nhận xét nội dung kiểm tra Cải cách hành chính của các Cảng vụ hàng hải theo lĩnh vực được phân công: Phòng Pháp chế: Chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách thể chế và thủ tục hành chính; Phòng TCCB: cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao đội ngũ công chức viên chức: Phòng Tài chính: cải cách tài chính công và Phòng KHCN&MT: hiện đại hóa hành chính.Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đánh giá công tác chuẩn bị nội dung kiểm tra CCHC của các Cảng vụ HH đúng theo Đề cương kiểm tra. Tuy nhiên, để công tác CCHC của Cục Hàng hải Việt Nam đạt hiệu quả cao, cũng như để chuẩn bị tốt nội dung cho cuộc kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải đối với Cục hàng hải Việt Nam trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu yêu cầu các phòng tham mưu xây dựng nội dung kiểm tra theo hướng chi tiết hơn và lựa chọn một số đơn vị kiểm tra trực tiếp để có đánh giá việc triển khai thực tế; lắng nghe ý kiến của các đơn vị để có hướng dẫn tháo dỡ khó khăn, vướng mắc đối với những nội dung CCHC; đồng thời yêu cầu các Cảng vụ hàng hải rà soát các nhiệm vụ CCHC đã triển khai và khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế nhằm bảo đảm công tác quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

 

Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ