Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
911894
Đang online
305
TIN HOẠT ĐỘNG CỤC HHVN
Hội nghị Tập huấn về công tác tổ chức cán bộ và tài chính năm 2018 (16/10/2018)

Từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2018 Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn về công tác Tổ chức cán bộ và Tài chính năm 2018, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang đã đến tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.


Công tác Tổ chức cán bộ, Tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi cơ quan, đơn vị. Các công tác này bao hàm nội dung rất rộng (từ công tác tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy đến tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch; thanh toán, quyết toán về tài chính, phân bổ ngân sách, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải; quản lý và sử dụng tài sản công...) và có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Do vậy, đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ, tài chính phải là những người có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, khả năng hiểu và vận dụng pháp luật tốt, biết nhìn nhận để có thể tham mưu đúng cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị.


Trong thời gian vừa qua Đảng và Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, Nghị định và nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác cán bộ; chế độ chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 6,7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27- NQ/TW về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trong quá trình tập huấn, các cán bộ của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, các phòng chuyên môn Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị đã tích cực trao đổi và đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác liên quan đến nội dung tập huấn tại đơn vị mình. Đồng thời, tập trung đi sâu vào những tồn tại, vướng mắc tại đơn vị được chỉ ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, tài chính cũng như thống nhất cách thức giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương tích cực, Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ