Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
1189117
Đang online
1421
THÔNG TIN IMO
Báo cáo của Ủy ban an toàn hàng hải của IMO tại kỳ họp thứ 98 (17/09/2018)
Nội dung được gửi theo tài liệu đính kèm. Cụ thể như sau:

+ Chính phủ ký kết Công ước SOLAS năm 1974 đã được mời xem xét và thông qua các sửa đổi được đề xuất:

.1 chương II-1, II-2 và III và phụ mục của phụ lục của Công ước SOLAS năm 1974, được sửa đổi, phù hợp với các quy định của Điều VIII của Công ước;

.2 Bộ luật an toàn quốc tế đối với tàu thủy sử dụng các loại khí hoặc các loại nhiên liệu có điểm bốc cháy thấp (Bộ luật IGF), theo các quy định của Điều VIII và quy định II-1/2.29 của Công ước;

.3 Bộ luật Quốc tế về Tàu thủy cao tốc, 1994 (Bộ luật HSC 1994), theo các điều khoản của Điều VIII và Quy định X/2.1 của Công ước;

.4 Bộ luật Quốc tế về An toàn tàu thủy cao tốc, 2000 (Bộ luật HSC 2000), theo các quy định của Điều VIII và Quy định X/2.2 của Công ước;

.5 Bộ luật Quốc tế về các thiết bị cứu sinh (Bộ luật LSA), theo các điều khoản của Điều VIII và quy định III/3.10 của Công ước; và

.6 Bộ luật Quốc tế về hàng hóa hàng rời dạng rắn hàng hải (Bộ luật IMSBC), theo các điều khoản của Điều VIII và Quy định VI/1-1.1 của Công ước.

+ Hơn một phần ba số Chính phủ ký kết Công ước SOLAS năm 1974 đã có mặt trong quá trình xem xét và thông qua các sửa đổi của Ủy ban An toàn Hàng hải mở rộng theo các Điều VIII (b) (iii) và VIII (b) (iv) của Công ước. Các sửa đổi đề xuất đối với Công ước SOLAS năm 1974 và các quy tắc bắt buộc theo Công ước đã được lưu hành, theo SOLAS Điều VIII (b) (i), cho tất cả các Thành viên IMO và Chính phủ ký kết vào Công ước theo Thông tri số 3644 của ngày 20 tháng 5 năm 2016, Thông tri số 3678 ngày 26 tháng 9 năm 2016 và Thông tư số 3697 ngày 6 tháng 12 năm 2016.

Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ