Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
2387290
Đang online
1130
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH > CẢNG BIỂN
Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Doanh nghiệp cảng biển nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển đến Cảng vụ hàng hải khu vực quản lý.

b) Giải quyết TTHC:

- Cảng vụ hàng hải tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Doanh nghiệp cảng biển bổ sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian đánh giá tại cảng biển.

- Cảng vụ hàng hải tiến hành thẩm định đánh giá an ninh cảng biển tại cảng biển.

- Sau khi hoàn thành thẩm định, nếu Đánh giá an ninh cảng biển đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải cấp Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển do Giám đốc doanh nghiệp cảng ký theo mẫu;

- 01 bản Đánh giá an ninh cảng biển có xác nhận của giám đốc Doanh nghiệp cảng biển ở trang cuối (đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài thì Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá tại cảng biển.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp cảng biển.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Cảng vụ hàng hải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải;

d) Cơ quan phối hợp(nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 

- Phí Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm: 15.000.0000 đồng/lần.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Công văn đề nghị phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển;

- Mẫu thẩm định, phê duyệt.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Đánh giá an ninh cảng biển đáp ứng quy định của Bộ luật ISPS.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

- Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;

- Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

 

 

 


 

TÊN DOANH NGHIỆP CẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày     tháng …    năm………

                                     

Kính gửi:  Cảng vụ Hàng hải...

- Căn cứ Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;

- Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT  ngày14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

          Doanh nghiệp cảng chúng tôi đã hoàn thành việc đánh giá an ninh cảng biển theo các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và các qui định pháp luật của Việt Nam. Bản đánh giá an ninh cảng biển gồm ....... trang, kể cả các Phụ lục.

          Đề nghị Cảng vụ Hàng hải... thẩm định và phê duyệt.

         

Cán bộ an ninh cảng biển                        Lãnh đạo Doanh nghiệp

                                                                                    (Ký ghi rõ họ tên)                               

 


 

…………… Tên cơ quan, đơn vị chủ quản ……………

…………… Tên cảng biển ……………

 

 

(Bản mẫu Đánh giá an ninh cảng biển)

 

 

ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN

(Lần đầu)

 

Tên cơ quan, bộ phận thực hiện: …………………………………………………

Thời gian tổ chức đánh giá: ………………………………………………………

 

(Lưu ý: Đánh giá an ninh cảng biển là tài liệu mật, nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng, tiếp cận trái phép tài liệu này, trừ những người có trách nhiệm đối với công tác an ninh cảng biển. Khi không sử dụng phải lưu giữ trong két bảo mật)

 

 

 

 

 

 

 

………, Tháng… Năm …

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

Trang số

I. Khái quát về cảng                                                                        ghi chú (1)

 

II. Cơ sở pháp lý đối với việc đánh giá an ninh cảng biển             ghi chú (2)

 

III. Phương án thực hiện đánh giá an ninh cảng biển                     ghi chú (3)

 

IV. Các tài sản, kết cấu hạ tầng quan trọng cần bảo vệ                  ghi chú (4)

 

V.Các mối đe doạ đối với cảng                                                      ghi chú (5)

 

VI. Hậu quả của các sự cố an ninh                                                 ghi chú (6)

 

VII. Các khuyến nghị                                                                      

 

VIII. Các Phụ lục                                                                

 

        Phụ lục 1: Sơ đồ cảng                                                          

 

        Phụ lục 2: Danh mục các cầu, bến cảng

 

        Phụ lục 3: Phân tích rủi ro đối với

          (mối đe doạ, tình huống giả định áp vào một tài sản, kết cấu hạ tầng cụ thể,

             bao gồm các nội dung:

(*) Quan sát, khảo sát ngay tại vị trí tài sản, kết cấu hạ tầng được thiết lập để mô tả các đặc điểm, yếu tố của chúng dưới góc độ bảo đảm an ninh nếu tình huống giả định xẩy ra. Cụ thể cần mô tả về:

- Vị trí;

-Vai trò, công dụng của tài sản, kết cấu hạ tầng và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động chung cuả cảng;

- Loại, cấp cấu trúc của tài sản, kết cấu hạ tầng;

- Các kết cấu liền kề hoặc tiếp giáp với của tài sản, kết cấu hạ tầng;

- Hàng rào vòng ngoài;

- Các lối, vị trí, nơi ra vào hoặc có thể tiếp cận tài sản, kết cấu hạ tầng;

- Các hệ thống, biện pháp an ninh, bảo vệ hiện đang được vận hành: quy định ra vào, báo động, giám sát xâm nhập, chiếu sáng, camera kiểm soát tiếp cận, xâm nhập.v.v...

(**) Nhận xét về các khiếm khuyết, điểm yếu đối với các vấn đề nêu trong các nội dung đã được mô tả, nhất là về: Hàng rào; lối ra vào, tiếp cận; việc lưu thông, qua lại khu vực tài sản, kết cấu hạ tầng; quy định, cách thức kiểm tra, kiểm soát; báo động; ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên và việc phổ biến, huấn luyện về an ninh.v.v...

(***) Các biện pháp an ninh cần thiết lập, áp dụng khi các Cấp độ an ninh cao hơn được thiết lập cho cảng biển:

-             Cấp độ an ninh hàng hải 2;

-             Cấp độ an ninh hàng hải 3;

(****) Tính toán, lập Bảng kết quả phân tích rủi ro theo mẫu tại Phụ lục VIII đối với các mối đe doạ tiềm ẩn, phù hợp với tình hình an ninh thực tế của cảng mình.

Bảng kết quả phân tích rủi ro        

 

        Phụ lục 4: Phân tích rủi ro đối với ………………………………………..

                                                (Đủ 4 nội dung từ (*) đến (****) như Phụ lục 3)

 

        Phụ lục 5 : Phân tích rủi ro đối với …………….. –nt- ………………….

 

        Phụ lục 6 : Phân tích rủi ro đối với …………….. –nt- ………………….

 

        ……… …: Phân tích rủi ro đối với …………….. –nt- ………………….

 

        Phụ lục (n) : Phân tích rủi ro đối với … . ………. –nt- …………………..

 

        (Số lượng các Phụ lục tương ứng với số tài sản hoặc kết cấu hạ tấng quan trọng cần bảo vệ và do đó cần phải phân tích rủi ro)

 

 

 

 

Tiếp theo trang Mục lục là phần nội dung bản Đánh giá an ninh cảng biển theo thứ tự bắt đầu từ Lời nói đầu đến hết phần các Phụ lục.

Giải thích các Ghi chú bằng số (…) tại trang Mục lục:

- Ghi chú (1): Doanh nghiệp cảng tập hợp, thu thập thông tin về cảng biển như sau:

a) Vị trí địa lý, diện tích và ranh giới tiếp giáp (vùng đất cảng, vùng nước trước cảng);

b) Vai trò của cảng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, khu vực hoặc quốc gia;

c) Số lượng và chủng loại hàng thông qua cảng;

d) Số lượt tàu đến cảng trong năm, loại tàu và quốc tịch tàu;

e) Loại công trình cảng;

g) Các kết cấu hạ tầng của cảng;

h) Sơ đồ tổ chức, điều hành sản xuất, kinh doanh;

i) Các nội quy, quy định, quy trình hiện hành liên quan đến trật tự, trị an cảng;

- Ghi chú (2): Nêu rõ việc thực hiện khoản 5 Điều 3 của Thông tư này và trích nội dung mục 15.5 phần A và mục 15.3 phần B của Bộ luật ISPS.

- Ghi chú (3): Nêu các nội dung ai chỉ đạo? Thành phần tham gia đánh giá ANCB gồm những ai? Nội dung tập hợp thông tin về cảng biển thực hiện trong bao lâu? Nội dung khảo sát thực tế tại ngay vị trí tài sản, kết cấu hạ tầng quan trọng cần bảo vệ và các vấn đề liên quan thực hiện trong bao lâu?

- Ghi chú (4): tham khảo mục 15.7 phần B của Bộ luật ISPS để xác định những tài sản, kết cấu hạ tầng cụ thể nào là quan trọng, cần bảo vệ.

- Ghi chú (5): Xác định các mối đe doạ đối với cảng như trộm cắp, buôn lậu ma tuý, di cư, vượt biên trái phép và lậu vé; trộm cắp có vũ trang đối với tàu biển; phá hoại; khủng bố và tham khảo Mục 15.11 Phần B của Bộ luật ISPS để xác định các mối đe dọa, sự cố an ninh cụ thể có thể xảy ra đối với cảng của mình.

- Ghi chú (6): nêu những hậu quả chung và hậu quả, ảnh hưởng hậu quả của các tình huống giả định.


BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH RỦI RO

 

 

ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH HIỆN TẠI

 

SAU KHI ĐÃ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP AN NINH

CSHT và hoạt động quan trọng

Xác định các mối đe doạ

Điểm hậu quả

Điểm khả năng tồn tại

Cấp, biện pháp xử lý

Biện pháp an ninh cần áp dụng

Điểm hậu quả

Điểm khả năng tồn tại

Cấp, biện pháp xử lý

Đối với KNXN

Đối với ANTC

Tổng điểm

Đối với KNXN

Đối với ANTC

Tổng điểm

 

 

Mối đe doạ chính 1

- Tình huống cụ thể 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tình huống cụ thể 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mối đe doạ chính 2

- Tình huống cụ thể 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tình huống cụ thể 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Các mối đe doạ, tình huống giả định thường là: Tấn công từ xa, đánh bom từ bên ngoài; xâm nhập trái phép; đưa vũ khí vào cảng, lên tàu; chiếm quyền kiểm soát; bắt, khống chế nhân viên; phá hoại; tấn công nhân viên, ăn trộm …

 


CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẨM ĐỊNH – PHÊ DUYỆT

ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN

(Lần          )

          ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN đối với cảng / bến cảng: Tên cảng biển, Tên cơ quan, đơn vị chủ quản

            Gồm ....... trang, kể cả các Phụ lục được gửi tới Cảng vụ hàng hải ................ vào ngày ........... tháng .......... năm 20...........

          Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN nói trên, kết hợp với kết quả thẩm định tại cảng, thấy rằng:

Nội dung

Phù hợp

Chưa phù hợp

Xác định các tài sản, kết cấu hạ tầng và hoạt động quan trọng cần bảo vệ


Xác định các mối đe doạ tiềm tàng đối với tài sản, kết cầu hạ tầng và hoạt động quan trọng cần bảo vệ.


Xác định khả năng bị tổn hại.Xác định, lựa chọn các biện pháp cần áp dụng giảm khả năng tổn hại.          Các khuyến khích cụ thể đối với nội dung chưa phù hợp (nếu có):

................................................................................................................................

................................................................................................................................      

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH

(Họ tên và chữ ký)

………., ngày    tháng     năm 20 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐÔC

CẢNG VỤ HÀNG HẢI ……………

(Ký tên và đóng dấu)

 

Các thủ tục hành chính khác cùng chuyên mục
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ
Điểm báo