Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)4-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)4-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)33-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)31-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)36-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)350-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)37-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)38-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)39-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)52-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)53-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)511-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)510-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)55-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)56-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)58-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)62-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)61-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)8-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)73-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)67-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)76-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)710-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)77-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)780-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)31-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)8-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)31-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)8-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)4-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)4-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
324257
Đang online
855
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH > CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN THUYỀN VIÊN
Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện

  Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca,

thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện

1. Trình tự thực hiện:

a)  Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đ nghị cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) thuỷ thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện đến Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định;  nếu hồ sơ không đầy đ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đ theo quy định, trong thời gian chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thì Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

          + Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định trên và nêu rõ lý do.

2.  Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đ nghị của thuyền viên theo mẫu hoặc văn bản đ nghị của trường, tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc công chứng hoặc bản sao chụp có bản chính đ đối chiếu một trong ba loại giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp, hoặc Quyết định tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đã học trái ngành;

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định;

- Hai ảnh màu, cỡ 3x4 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 06 tháng;

- Giấy xác nhận thời gian tập sự trực caối với trường hợp học trái ngành hoặc chỉ có trình đ sơ cấp nghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.       

4. Thời hạn giải quyết:

- 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Hàng hải Việt Nam

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận.

- Giấy chứng nhận có giá trị 05 năm, kể từ ngày cấp.

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí : 50.000 đồng/Giấy.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

- Đơn đ nghị cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuỷ thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện.

- Văn bản đ nghị  của trường, tổ chức quản lý thuyền viên.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

a) Điều kiện chung

Đ được cấp GCNKNCM, thuyền viên phải có đ các điều kiện chung sau đây:

- Có đ đ tuổi lao động và tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định;

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển hoặc kỹ thuật điện tàu tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải do trường Đại học Hàng hải Việt Nam đào tạo theo Đ án thí điểm đào tạo sỹ quan hàng hải được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt;

- Các trường hợp sau đây phải bổ túc những môn chưa học hoặc học chưa đ:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển hoặc kỹ thuật điện tàu biển tại các trường không đào tạo chuyên ngành hàng hải;

+ Tốt nghiệp chuyên ngành tương tự tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải;

+ Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển phương tiện thủy nội địa, máy phương tiện thủy nội địa hoặc kỹ thuật điện phương tiện thủy nội địa tại các trường đào tạo chuyên ngành đường thủy nội địa.

- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Có đ điều kiện về chuyên môn và thời gian đảm nhiệm chức danh tương ứng với từng chức danh theo quy định.

b) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca

- Thuỷ thủ trực ca OS:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng hoặc hoàn thành các học phần lý thuyết theo chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành điều khiển tàu biển do trường Đại học Hàng hải Việt Nam đào tạo theo Đề án thí điểm đào tạo sỹ quan hàng hải được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp nghề phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;

+ Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;

+ Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nhận thức an ninh tàu biển;

         + Có thời gian đi biển 06 tháng hoặc tập sự thuỷ thủ trực ca OS 02 tháng.

- Thuỷ thủ trực ca AB:

         + Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp nghề phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;

         + Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;

         + Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nhận thức an ninh tàu biển;

         + Có thời gian đi biển 18 tháng hoặc tập sự thuỷ thủ trực ca AB 12 tháng.

c) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ máy trực ca

- Thợ máy trực ca Oiler:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng hoặc hoàn thành các học phần lý thuyết theo chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành khai thác máy tàu biển do trường Đại học Hàng hải Việt Nam đào tạo theo Đề án thí điểm đào tạo sỹ quan hàng hải được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành máy tàu biển trình độ sơ cấp nghề phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;

+ Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;

+ Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nhận thức an ninh tàu biển;

+ Có thời gian đi biển 06 tháng hoặc tập sự thợ máy trực ca Oiler 02 tháng.

- Thợ máy trực ca AB:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng; trường hợp tốt nghiệp chuyên khai thác máy tàu biển trình độ sơ cấp nghề phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;

+ Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;

+ Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nhận thức về an ninh tàu biển;

+ Có thời gian đi biển 18 tháng hoặc tập sự thợ máy trực ca AB 12 tháng.

d) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ kỹ thuật điện

- Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ trung cấp nghề thời gian đào tạo dưới 24 tháng; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ sơ cấp nghề thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;

- Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;

- Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nhận thức an ninh tàu biển;

- Có thời gian đi biển 06 tháng hoặc tập sự thợ kỹ thuật điện 03 tháng.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005;

- Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;

- Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT  ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;

- Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.

 

 


Mẫu: Đơn đ nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN Đ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

THUỶ THỦ TRỰC CA, THỢ MÁY TRỰC CA, THỢ  KỸ THUẬT ĐIỆN

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

1. Họ và tên:.......................................................................................................                       

2. Ngày sinh:......................................................................................................

3. Giấy chứng minh nhân dân số: …………, ngày cấp ………, nơi cấp ……

4. Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc Quyết định tốt nghiệp số: ...... ngày cấp ..............., nơi cấp …………

5. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản số: ............  ngày cấp .........

6. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nhận thức an ninh tàu biển số.... ngày cấp..

7. Giấy chứng nhận học trái ngành (nếu có) số: ....... ngày cấp........., nơi cấp.......

8. Giấy chứng nhận học nâng cao (nếu có) số:........ngày cấp..........., nơi cấp …..

9. Thời gian tập sự trên tàu biển (nếu có):

TT

Tên tàu

Chủ tàu

 

Loại tàu

Tổng dung tích

Tổng công suất máy chính

Chức danh

Thời gian (từ.... đến.....)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam,  đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam cấp GCNKNCM .............................................. cho tôi.

         Tôi xin cam những điều khai trên là đúng sự thật./.

   .........., ngày........ tháng......... năm ...

                                                                                         Người đề nghị

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu : Văn bản đề nghị

 

    Tên công ty 

Số:........../..

V/v:............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..........., ngày ..... tháng.. .....năm................

 

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

 

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, (Tên Công ty) đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn ........... ....................................cho những thuyền viên có tên dưới đây:

         1. ...........................................................................................................

         2. ...........................................................................................................

          3. ............................................................................................................

Hồ sơ kèm theo gồm có:..............................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.

                                      

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Phòng.....

Lãnh đạo công ty

(Ký tên, đóng dấu)

 


 

Các thủ tục hành chính khác cùng chuyên mục
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ
Điểm báo